Sebra med orange stripe Strekkode Savanne

Savanne leverer brukervennlige løsninger som effektiviserer våre kunders salgs- og logistikk prosesser.

Ved hjelp av iHunter kan du få skybasert funksjonalitet som utvider din Mamut.

Ta kontakt for å avtale en nettdemo.

Savanne

Strekkoder brukes til registrering av informasjon på en rask, enkel og sikker måte. Teknologien har fått fotfeste i de fleste bransjer.
Strekkoder står helt sentralt i de løsninger som vi i Savanne leverer til våre kunder.

Vi tilbyr brukervennlige produkter og løsninger av høy kvalitet som gjør kundene i stand til å forenkle og kvalitetssikre datainnsamlingen sin. Dette gjøres ved hjelp håndterminaler og strekkodelesere, og vi samarbeider med ledende leverandører.

Savanne - strekkodeeksperten

Savanne AS startet sommeren 2001, og har vokst seg inn i markedet og blitt en etablert og anerkjent tilbyder av løsninger for datafangst med strekkodelesing. Dette gjøres ved hjelp av håndholdte eller fastmonterte strekkodelesere, håndterminaler, truckterminaler, trådløse nettverk og etikettprintere. I samarbeid med ledende leverandører er Savanne et kompetansesenter som leverer komplette og robuste løsninger.

Savannes misjon er å være en totalleverandør av nevnte produkter, og tilbyder av brukervennlige løsninger av høy kvalitet. Og dette kan vi med hånden på hjertet si at vi har oppnådd, ved hjelp av medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innenfor bransjen.

Vi arbeider ut fra ulike visjoner som til sammen utgjør grunnpilarene i firmaets misjon og forretningsidé. Kunder, leverandører og andre partnere skal følges opp og støttes i et langsiktig perspektiv og det skal legges vekt på en innovativ ledelse og høyt kvalifiserte medarbeidere.Vi skal ha god lønnsomhet og være et attraktivt arbeidssted for ansatte, og etikk og rettskaffenhet er en forutsetning for virksomheten.

Etterspørselen etter tilpasningsdyktige leverandører på dette markedet øker stadig. Det finnes flere store tilbydere i vår bransje, men få som kan lage individuelle løsninger basert på hver enkelt kunde sitt behov. For oss er ingen kunde for liten eller utfordring for stor, nettopp på grunn av at én av våre aller sterkeste sider er dyktige, fleksible og løsningsorienterte medarbeidere.

Ta gjerne kontakt med oss

Savanne AS

Tlf.: + 47 2389 7377
E-mail: post@savanne.no

 

Fra streker til bølger

Strekkoder brukes til registrering av informasjon på en rask, enkel og sikker måte. Siden de første strekkodene ble tatt i bruk, på enkelte varer i detaljhandelen på begynnelsen av 1970-tallet, har teknologien fått fotfeste i langt de fleste bransjer. Ved manuell behandling av informasjon viser studier at 1 av 300 tegn blir lest eller tastet feil,mens man ved bruk av strekkoder reduserer feilene til 1 av 1 million tegn

Entydig referanse mot “datasett” som ligger et annet sted (vertssystem – database – osv.).

Koden kan inneholde både tall og bokstaver. Dette avhenger av type strekkodesymbologi.
Begrenset antall tegn som kan være i strekkoden, primært pga. avlesningsteknologi.
Typiske applikasjoner:

 • Varehandel
 • Produksjon
 • Logistikk og transport
 • Sporing
 • Osv.

 

Hele “datasettet” kan legges ut i selve strekkoden. Koden kan inneholde både tall og bokstaver. Koden kan inneholde grafiske bilder med lav oppløsning, signaturer osv. Når etiketten er skrevet ut, er “datasettet” statisk. Hvis man ønsker å oppdatere etiketten / objektet med ny informasjon, må det skrives ut en ny etikett. Mengden informasjon som kan skrives ut på etiketten, avhenger av valgt strekkodesymbologi. De mest kjente er: Datamatrix – PDF 417 – Maxicode Typiske applikasjoner:

Konfigurasjon og parametersetting av elektronisk utstyr. Enkel EDI-løsning og/eller backup til tradisjonelle EDI-løsninger innen transportindustri. Sortering av gods i høyhastighets sorteringsanlegg.

Radiobrikker er det nyeste mediet innen produktmerking, og er basert på kommunikasjon ved hjelp av radiobølger. Konseptuelt kan man si at radiobrikker er en videreføring av todimensjonale strekkoder. I praksis har man helt andre muligheter med radiobrikker enn med andre teknologier.

Fordeler ved radiobrikker

Brikkene kan fylles med informasjon som kan endres underveis
Brikkene kan avleses uten visuell eller fysisk kontakt med leseenhet
Radiobrikker finnes både som aktive (med egen strømkilde) og passive (uten egen strømkilde). Dagens radiobrikker har alle sine fordeler og ulemper, og de passer til ulike applikasjoner. Det finnes pr. i dag mange forskjellige standarder og frekvenser på markedet. De store industri konsernene som står bak utviklingen, kjemper alle for at deres løsning skal vinne innpass og bli en av de fremtidige standardene. Det er satt ned flere utvalg for å sette bransjestandarder. Det er sannsynlig at radiobrikker vil få en sterk stilling i markedet så snart standardene er på plass.

Prisen på løsninger basert på radiobrikker er fremdels relativt høy. Dette skyldes at teknologien har vært svært kostbar å utvikle, samt en generell mangel på silisium med nødvendig renhet, som er nødvendig i produksjonen av radiobrikker. Prisen vil falle når virkelige store løsninger basert på denne teknologien blir tatt i bruk. Man regner i dag med at den globale løsningen for sortering av bagasje på flyplasser vil være den applikasjonen som vil forandre dette markedet. Denne løsningen vil være basert på strekkoder og radiobrikker i samme etikett.

Flere printer produsenter har utviklet etikettskrivere  som printer tradisjonelle strekkoder og som kommuniserer med radiobrikken som ligger skjult i etiketten.

I dag brukes løsninger basert på radiobrikker primært i områder med lukket logistikk, hvor gjenbruk av brikkene er mulig.

Typiske applikasjoner:

 • Bomveiløsninger
 • Utlånssystemer (bibliotek og arkiv)
 • Vaskeri
 • Adgangssystemer
 • Containertransport
 • Identifikasjon av andre lastebærere
 • Tank og bulk transport på vei og sjø.

 

strek1
© Savanne AS