Etiketter og fargebånd

Etikettene finnes i et bredt utvalg kvaliteter.

 

DIREKTE TERMISKE ETIKETTER

Direkte termiske etikettmaterialer har trykkfarge innebygget i etiketten, som kommer fram til overflaten ved varmeoverføring. Termisk media brukes i en rekke applikasjoner der etiketten skal ha kort levetid og ikke utsettes for påkjenninger mht. lys, varme eller fysisk slitasje. Typiske bruksområder er EDI – merking av postpakker og blodprøver som ikke skal lagres. Dette er den rimeligste måten å merke varer på, og meget brukervennlig, fordi man unngår bruk av fargebånd. Direkte termiske etiketter leveres i flere papirkvaliteter, og det er også mulig å få dem i enkelte plastkvaliteter. De leveres uten og med forskjellige typer lim.

 

TERMO TRANSFER ETIKETTER

Termo transfer etiketter påføres trykk ved hjelp av et passende fargebånd, som gir en langvarig trykkkvalitet.

 

PAPIR

Papir finnes i alle mulige kvaliteter, med og uten lim. Hvilken kvalitet man bør velge, avhenger av bruksområde, volum og hvilke krav som settes til etiketten. Normalt avspeiles kvaliteten i prisen på materialet. Uncoatede (vellum) papiretiketter gir normalt et mindre tydelig trykk enn coatede papirkvaliteter, men dette kan for mange applikasjoner være tilstrekkelig. Et moment man imidlertid bør vurdere, er at coatede materialer sliter mindre på skriverhodet, som vil føre til mindre vedlikehold på etikettskriveren. Typiske anvendelser for papiretiketter er hyllemerking, varemerking, emballasjemerking, billetter og andre innendørs applikasjoner.

 

SYNTETISKE ETIKETTER

Det finnes et utall syntetiske etiketter tilgjengelig for forskjellige bruksområder. Polyolefin er egnet til merking av oljefat og produkter med ru overflater, og tåler utendørs lagring over lang tid. Polyester er et svært robust materiale, det tåler fysisk slitasje og er motstandsdyktig mot syre, løsningsmidler og tåler en del varme.
Vanlige bruksområder er synlig produktmerking og merking av kretskort i elektronikkproduksjon. Polyester er UL-godkjent. Kapton (polyimide) er et spesialmateriale for merking av kretskort og elektroniske komponenter. Materialet tåler svært høy varme og loddebad.

 

FARGEBÅND

Hvilket fargebånd som er optimalt avhenger av etikettens kvalitet og størrelse, hvilken etikettskriver den skal brukes i og hva etiketten skal utsettes for etter trykkingen. Wax fargebånd passer for tynne og grove papirkvaliteter. Wax/resin fargebånd er et flerbruksfargebånd, som gir meget bra trykk på de fleste papirkvaliteter, samt matte plastkvaliteter. Resin fargebånd er laget for spesialetiketter som skal tåle høy temperatur eller utsettes for stor slitasje.
Ta kontakt for mer informasjon.

strek1
© Savanne AS